Nowa deklaracja + karta gry amatora

Prosimy o pobranie załączonych dokumentów, podpisanie i dostarczenie Trenerowi rocznika.

Brak tychże dokumentów spowoduje niemożność zgłoszenia Zawodnika do Mazowieckiego związku Piłki Nożnej a co za tym idzie – brak uprawnienia do gry w lidze.

DeklaracjaFC

FC-Komorów_deklaracjagryamatora2019_jr