Organy Klubu

ZARZĄD 

Tomasz Firlej                      – Prezes Zarządu
Bartosz Lewandowski         – Sekretarz
Katarzyna Szczuchniak  – Członek Zarządu
Grzegorz Jóźwik              – Członek Zarządu
Grzegorz Żaglewski         – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Grzegorz Kasperuk
Magdalena Charmuszko
Iwona Kolasa

KIEROWNIK ZESPOŁU TRENERSKIEGO

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

Piotr Dębek              – opiekun rocznika 2001
Eliza Pepłońska       – opiekun rocznika 2004
???????????              – opiekun rocznika 2005
Magdalena Charmuszko – opiekun rocznika 2007
Tomasz Firlej               – opiekun rocznika 2008
Katarzyna Szczuchniak              – opiekun rocznika 2009
Bartosz Lewandowski – opiekun rocznika 2010