Organy Klubu

ZARZĄD 

Bartosz Lewandowski – Prezes Zarządu
Katarzyna Szczuchniak  – Sekretarz
Grzegorz Jóźwik – Członek Zarządu
Maciej Żółtowski – Członek Zarządu
Mikołaj Litwiniak – Kossakowski – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • Magdalena Charmuszko
 • Agnieszka Wawrzyniak
 • Agnieszka Kuśmierska

KOORDYNATOR ZESPOŁU TRENERSKIEGO

Sebastian Pietrzyk

tel.: 501 655 556

 

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

 • Eliza Pepłońska – opiekun rocznika 2004
 • Marcin Kuliński – opiekun rocznika 2005
 • Magdalena Charmuszko – opiekun rocznika 2006/2007
 • Grzegorz Jóźwik – opiekun rocznika 2008
 • Katarzyna Szczuchniak – opiekun rocznika 2009
 • Mikołaj Litwiniak-Kossakowski – opiekun rocznika 2010
 • Adrian Chojecki, Paweł Milczarek  – opiekunowie rocznika 2011
 • ………………………….. – opiekun rocznika 2012/2013
 • Magdalena Jurewicz opiekun rocznika 2014/2015