Organy Klubu

ZARZĄD 

Bartosz Lewandowski – Prezes Zarządu
Katarzyna Szczuchniak  – Sekretarz
Grzegorz Jóźwik – Członek Zarządu
Maciej Żółtowski – Członek Zarządu
Mikołaj Litwiniak – Kossakowski – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • Grzegorz Kasperuk
 • Ilona Wasilewska
 • Magdalena Charmuszko

KOORDYNATOR ZESPOŁU TRENERSKIEGO

Sebastian Pietrzyk

tel.: 501 655 556

 

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

 • Eliza Pepłońska – opiekun rocznika 2004
 • Marcin Kulinski. – opiekun rocznika 2005
 • Magdalena Charmuszko – opiekun rocznika 2007
 • Grzegorz Jóźwik – opiekun rocznika 2008
 • Katarzyna Szczuchniak – opiekun rocznika 2009
 • Bartosz Lewandowski – opiekun rocznika 2010
 • Mariola Dynek – opiekun rocznika 2011
 • ………………………….. – opiekun rocznika 2012/2013