Zapisz się do klubu

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO KLUBU :

Zainteresowane dzieci mogą przez  tydzień uczestniczyć na próbę w zajęciach sportowych, przy czym obowiązkowo na pierwszy trening dziecko przychodzi z Rodzicem.  Po tym okresie zapada decyzja o ewentualnym przystąpieniu do Klubu. Jeżeli taka decyzja jest pozytywna to  ze strony internetowej Klubu  – www. fc-komorow.pl – należy pobrać Regulamin Klubu  oraz Deklarację Członkowską .

Prosimy o wydrukowanie obu dokumentów, przeczytanie ich razem z dzieckiem , wypełnienie Deklaracji dziecka i ewentualnie również Deklaracji rodzica , a następnie przekazanie obu dokumentów do trenera odpowiedniego rocznika.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku badań lekarskich, potwierdzonych odpowiednim wpisem lekarza medycyny sportu w książeczce zdrowia zawodnika.  Bez ważnych i pozytywnych badań lekarskich , dziecko nie może uczestniczyć w treningach klubowych oraz meczach ligowych, towarzyskich , a także turniejowych. Aby móc uczestniczyć w rozgrywkach ligowych, należy pobrać ze strony internetowej Klubu dokument “Oświadczenie wolnego zawodnika” (w przypadku zawodników, którzy przez ostatnie 12 miesięcy nie uczestniczyli w rozgrywkach w żadnym innym klubie) oraz “Deklarację gry amatora”, wypełnić i przekazać do Klubu.

ILE TO KOSZTUJE :

Zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania UKS FC Komorów składka członkowska wynosi obecnie 120,00 zł za pierwsze dziecko, 100,00 zł za drugie i kolejne dziecko. Rodzice nie płacą składek członkowskich. Składki członkowskie pobierane są przez 10 miesięcy w roku (składki płacone w miesiącach wrzesień – czerwiec). Nowi członkowie muszą też wpłacić kwotę 120,00 zł tytułem jednorazowego wpisowego.

Składkę miesięczną należy opłacać do 10 dnia każdego miesiąca. Możliwe jest również wnoszenie składki semestralnej (za 5 miesięcy) lub rocznej (za 10 miesięcy).

KONTO DO WPŁAT:

Uczniowski Klub Sportowy FC Komorów  37 8004 0002 2003 0017 5489 0001

Tytuł przelewu :  składka za miesiąc XX , imię i nazwisko dziecka , rocznik

DODATKOWE KOSZTY :

Rodzice finansują badania lekarza sportowego, które są warunkiem, aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach sportowych. Badania odbywają się dwa razy do roku ( jesień – wiosna ) i zachowują ważność zgodnie z przepisami Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej lub Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zawodnicy uczestniczący w zorganizowanych rozgrywkach (liga, turnieje, obóz sportowy) muszą mieć wykupioną polisę NWW przy uprawianiu sportu wyczynowego. Co roku klub organizuje zakup takiej polisy dla wszystkich członków. Opłacana jest przez rodziców (zwykle koszt ok 50-80zł na rok) lub z kasy klubu, jeśli jej stan na to pozwala.

Kontakt do trenerów roczników:

Seniorzy B-klasa Sebastian Pietrzyk – tel. 501 655 556

Trener 2004 Sebastian Pietrzyk – tel. 501 655 556

Trener 2005 Mateusz Szproch – tel. 694 284 818;  Michał Stempel – tel. 694 733 610

Trener 2006/2007 Karol Kurzawa – tel. 509 930 002; Mateusz Bendarczyk – tel. 505 800 268

Trener 2008 Rafał Grudziński – tel. 669 164 488; Mateusz Szproch – tel. 694 284 818

Trener 2009 Michał Stempel – tel. 694 733 610; Maciej Cendrowski – tel. 501 557 107

Trener 2010 Adam Sarnacki – tel. 570 526 026; Rafał Grudziński – tel. 669 164 488

Trener 2011 Adrian Zabłocki – tel. 506 028 323; Karol Kurzawa – tel. 509 930 002

Trener 2012/2013 Mateusz Bendarczyk – tel. 505 800 268; Łukasz Gozdalik – tel. 791 789 487

Trener 2014/2015 Łukasz Gozdalik – tel. 791 789 487; Maciej Cendrowski – tel. 501 557 107

 

 

Do pobrania:

Deklaracja UKS FC Komorów

Regulamin UKS FC Komorów

Deklaracja gry amatora 2021

Oświadczenie wolnego zawodnika

Szkolenie dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie