Ubezpieczenie

Szanowni Państwo oto warunki nowego ubezpieczenia do zawarcia którego obliguje nas ustawa o sporcie. Ubezpieczenie obejmuje osoby zarejestrowane w aplikacji SPORTBM i zarejestrowanych na portalu „laczynaspilka”.

Art. 38. sport
Obowiązkowe ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie
1.
Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym.
Trwały Uszczerbek na zdrowi 20 000 zł

1 % – 200 zł

Śmierć wskutek NW 22 000 zł
Zwrot kosztów pogrzebu 5 000 zł
Szkody powstałe na skutek pogryzienia przez psa lub na skutek pokąsania przez owady 200 zł
Nabycie środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów 5 000 zł
Przeszkolenie zawodowe inwalidów 5 000 zł
Odbudowa stomatologiczna zębów 2 000 zł

max 200 zł / ząb

Assistance związany w RP a) wizyta lekarza,

b) wizyta pielęgniarki,

c) dostarczenie do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza

d) transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej

e) transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego

f) pomoc domowa

g) pomoc psychologiczna

h) opieka nad dziećmi

i) opieka nad psami i kotami

informacja o placówkach medycznych, stanie zdrowia poszkodowanego itp.

Zwrot Kosztów leczenia 2 000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 4 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne 100 zł / dzień

max przez 90 dni

Składka 60 zł