Walne Zebranie Członków – podsumowanie spotkania

Dnia 15 grudnia odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu. Na zebraniu przegłosowano kilka kosmetycznych zmian w statucie Klubu dostosowując go do zmian w prawie (nowy statut wkrótce zostanie zamieszczony na stronie) oraz przegłosowano podwyżki składek członkowskich od 1 stycznia 2023 r. do 150 zł (oraz do 65 zł za zajęcia dla przedszkolaków), co pozwoli na dalsze funkcjonowanie klubu.

Przedstawione zostały zmiany organizacyjne w strukturze klubu, jakie nastąpią w nowym roku. Zmiany wynikają z dostosowania podziału roczników do liczebności grup.

Od 1 stycznia 2023 r.:

 • rocznik 2005 zostanie połączony z 2006
 • rocznik 2007 zostanie połączony z 2008

Od 1 kwietnia 2023 r.:

 • rocznik 2014 zostaje odłączony od rocznika 2015
 • powstaje nowa grupa 2015/16

W związku z powyższymi zmianami opiekę nad drużynami przejmą następujący trenerzy:

Senior – Karol Kurzawa, Rafał Grudziński
2005/2006 – Michał Stempel, Karol Kurzawa
2007200/8 – Mateusz Bendarczyk, Mateusz Szproch
2009 – Michał Stempel, Mateusz Bendraczyk
2010 – Mateusz Szproch i Rafał Grudziński
2011 – Adrian Zabłocki, Karol Kurzawa
2012/2013 – Maciej Cendrowski, Łukasz Gozdalik
2014 – Maciej Cendrowski, Łukasz Gozdalik
2015/2016 – Michał Stempel
Przedszkole – Adrian Zabłocki, Rafał Grudziński

Na zebraniu przedstawione zostały również plany na najbliższe miesiące:

 • Planowane utworzenie II zespołu B-klasowego z młodzieży naszego klubu.
 • Zawodnicy z rocznika 2005/2006 przymierzani będą do seniorów w sezonie 2023/2024.
 • Zwiększenie kadry w roczniku  2007/2008. Podniesienie poziomu sportowego 2008, sprawdzenie rocznika 2007 na tle rówieśników.
 • Wsparcie 2009 rocznikiem 2010. Zwiększenie rywalizacji w 2010 poprzez pozostawienie jednej grupy ligowej. Uzupełnianie składu ligowego i sparingi raz na 2 tygodnie dla zawodników niegrających lub grających mniej.
 • Podobnie jak wyżej chłopcy z rocznika 2011 niegrający w tym roczniku, również będą zapraszani do sparingów grupy 2010.
 • Dostosowywanie warunków i liczebności grupy 2012/2013 do warunków piłki 9-cio osobowej.
 • Rocznik 2015/2016 treningi rozpocznie wraz z zakończeniem sezonu halowego na boisku w Granicy w wymiarze dwóch treningów w tygodniu.
 • Zebranie z zawodnikami i rodzicami, przedstawienie oczekiwań oraz wymagań trenerów względem zawodników. Rozmowa z zawodnikami dotycząca godnego reprezentowania barw klubu oraz ścieżki kariery związanej m.in. z klubem.
 • Zaplanowanie kolejnych dwóch turniejów dla roczników 2011 i 2012/2013.
 • Treningi mentalne, motoryczne i indywidualne dla chętnych zawodników.
 • Rozwój kadry trenerskiej.

Koordynator trenerów Klubu omówił bieżącą sytuację w każdym z roczników.

Dziękujemy obecnym rodzicom za przybycie.