RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani udostępnionych danych osobowych jest Zarząd UKS FC Komorów, z siedzibą przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20
  05-806 Komorów.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za administrowanie i ochronę danych osobowych są:
  • Prezes Zarządu UKS FC Komorów Tomasz Firlej – e-mail firlej.tom@gmail.com
  • Sekretarz Zarządu UKS FC Komorów ;

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie:

  • do celów statutowych UKS FC Komorów (statut dostępny na www.fc-komorow.pl),
  • do celów związanych z ubezpieczeniem NNW członków UKS FC Komorów,
  • do celów związanych z organizacją wypoczynku dzieci w formie półkolonii, kolonii, obozów, zgrupowań sportowych,
  • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).

4. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych będą:

  • Członkowie Zarząd UKS FC Komorów oraz wskazani przez Zarząd opiekunowie poszczególnych roczników,
  • Trenerzy współpracujący z UKS FC Komorów,
  • podmioty współpracujące z UKS FC Komorów, na podstawie umów powierzenia, w związku z obsługą ubezpieczeń NNW,
  • firmy współpracujące z UKS FC Komorów, na podstawie umów powierzenia, w zakresie organizacji organizowanych przez Klub form wypoczynku,
  • MZPN, PZPN,
  • Polish Soccer Skills – https://soccerskills.pl/pl/
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane:

  • przez okres 30 dni, licząc od dnia skreślenia z listy członków UKS FC Komorów,
  • do czasu wycofania poprzez skierowanie odpowiedniej informacji na adres e-mail zarzad.fckomorow@gmail.com.

7.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie, niemniej są one niezbędne do realizacji celów statutowych UKS FC Komorów.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.