Organy Klubu

ZARZĄD 

Tomasz Firlej         – Prezes Zarządu
                                  – Sekretarz
– Członek Zarządu
Bartosz Lewandowski – Członek Zarządu
Grzegorz Żaglewski     – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Grzegorz Kasperuk
Magdalena Charmuszko
Iwona Kolasa

KIEROWNIK ZESPOŁU TRENERSKIEGO
Robert Zawadzki

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

Piotr Dębek              – opiekun rocznika 2001
Eliza Pepłońska       – opiekun rocznika 2004
– opiekun rocznika 2005
Magdalena Charmuszko – opiekun rocznika 2007
Tomasz Firlej               – opiekun rocznika 2008
Artur Jędrych              – opiekun rocznika 2009
Bartosz Lewandowski – opiekun rocznika 2010