Zbieramy 1% podatku dla UKS FC Komorów

Zarząd Stowarzyszenia UKS FC Komorów zwraca się z gorącą prośbą do Członków Stowarzyszenia, ich Rodzin oraz Osób Zaprzyjaźnionych o przekazywanie przedmiotowego 1% na rzecz naszej Akademii oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie najszerszym kręgu osób, za co z góry serdecznie dziękujemy.