OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NNW

Zgodnie z wymogami Ustawy o sporcie – ubezpieczamy naszych zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zostanie zawarta w firmie Ergo Hestia, szczegóły polisy zostaną przesłane do opiekunów roczników.

  • okres ubezpieczenia: 01.11.2018 – 30.10.2019
  • suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich zawodników, niezależnie od innych wykupionych indywidualnie ubezpieczeń.

Koszt ubezpieczenia – 58 zł/os.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto klubowe:
UKS FC Komorów  37 8004 0002 2003 0017 5489 0001
W tytule przelewu należy wpisać: Polisa NNW, imię i nazwisko dziecka

Termin wpłat: do końca października.