OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NNW

Zgodnie z wymogami Ustawy o sporcie – ubezpieczamy naszych zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zostanie zawarta w firmie Ergo Hestia, szczegóły polisy zostaną przesłane do opiekunów roczników.
  • okres ubezpieczenia: 01.11.2018 – 30.10.2019
  • suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł
Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich zawodników, niezależnie od innych wykupionych indywidualnie ubezpieczeń. Koszt ubezpieczenia – 58 zł/os. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto klubowe: UKS FC Komorów  37 8004 0002 2003 0017 5489 0001 W tytule przelewu należy wpisać: Polisa NNW, imię i nazwisko dziecka Termin wpłat: do końca października.